საჯიჯაოში და ძველ ხიბულაში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია მიმდინარეობს

  • საჯიჯაოში მიმდინარეობს მდინარის კალაპოტის გასწორხაზოვნება, ნაპირდამცავი გაბიონის მოწყობა და ხიდის რეაბილიტაცია.

ძველი ხიბულაში მიმდინარეობს მილხიდის, ხიდბოგირის და ორი ხიდის რეაბილიტაცია.

ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფორმაციიით, ინფრასტრუქტურული პროექტების ჯამური სახელშეკრულებო ღირებულება 272276 ლარს შეადგენს.

საქართველოს მთავრობამ ხობის მუნიციპალიტეტს სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღსადგენად 705000 ლარი გამოუყო.